หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน
A-net: ตัวอย่างข้อสอบภาษาไทย พร้อมเฉลย
 
ชื่อหลักสูตร : A-net:ตัวอย่างข้อสอบภาษาไทย พร้อมเฉลย
ผู้สร้างหลักสูตร : jongchai.jan
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
ตัวอย่างข้อสอบ


วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้นักเรียนเตรียมพร้อมสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
2. เพื่อให้นักเรียนลองทำข้อสอบเก่า

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาทุกคน


เอกสารอ้างอิง :
หนังสือ Ent Thai ให้เต็มร้อย, ภาษาไทยใช้ NET , อ.จงชัย เจนหัตถการกิจ

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 jongchai.jan
Visit :

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0