หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน
A-NET: A-NETเสมือนวิชาภาษาไทย
 
ชื่อหลักสูตร : A-NET:A-NETเสมือนวิชาภาษาไทย
ผู้สร้างหลักสูตร : jongchai.jan
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
แนวข้อสอบ A-NETเสมือนวิชาภาษาไทย จำนวน 100 ข้อ
พร้อมเฉลย


วัตถุประสงค์ :

1. ให้นักเรียนลองทำข้อสอบA-NET เสมือนเพื่อทดสอบระดับ
ความรู้
2. เพื่อให้นักเรียนทราบถึงจุดอ่อนของตนและนำมาแก้ไข
สำหรับการสอบ A-NETจริง


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 jongchai.jan
Visit :

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0