หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน
ท 40224: สื่อ:สมาส สนธิ
 
ชื่อหลักสูตร : ท 40224:สื่อ:สมาส สนธิ
ผู้สร้างหลักสูตร : jongchai.jan
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
สมาสสนธิแบบไทย

วัตถุประสงค์ :
เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาหลักภาษาไทย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาทุกคน

เอกสารอ้างอิง :
หลักภาษาไทย อ. จงชัย เจนหัตถการกิจ

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 jongchai.jan
Visit :

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0