หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน
ท.O-NET: ข้อสอบเสมือน O-NET
 
ชื่อหลักสูตร : ท.O-NET:ข้อสอบเสมือน O-NET
ผู้สร้างหลักสูตร : jongchai.jan
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
ชื่อหลักสูตร :
ข้อสอบo-NETเสมือน จำนวน80 ข้อ


วัตถุประสงค์ :
ทดสอบความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบ O-NET วิชาภาษาไทย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักเรียนชั้น ม.6 ทุกคน

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 jongchai.jan
Visit :

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0