หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม2  คน
สมาชิก0  คน
ท.: ประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาหลักภาษาไทย
 
ชื่อหลักสูตร : ท.:ประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาหลักภาษาไทย
ผู้สร้างหลักสูตร : jongchai.jan
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :

ประเมินผลเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทย ก่อนการเรียนและหลังเรียน


วัตถุประสงค์ :
เพื่อทราบถึงระดับความรู้วิชาหลักภาษาไทยของนักเรียน

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 jongchai.jan
Visit :

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0