หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม3  คน
สมาชิก0  คน
ท.43202: การเขียน
 
ชื่อหลักสูตร : ท.43202:การเขียน
ผู้สร้างหลักสูตร : jongchai.jan
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :

การแต่งคำประพันธ์


วัตถุประสงค์ :
ฝึกการแต่งคำประพันธ์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักเรียนทุกระดับชั้น

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 jongchai.jan
Visit :

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0