หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน
ท.TH001: ข้อสอบชิงทุน
 
ชื่อหลักสูตร : ท.TH001:ข้อสอบชิงทุน
ผู้สร้างหลักสูตร : jongchai.jan
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :

ตัวอย่างข้อสอบชิงทุนศึกษาต่อต่างประเทศของ ก.พ.


วัตถุประสงค์ :
ให้นักเรียนได้ลองทำเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักเรียนทุกคน

เอกสารอ้างอิง :
ข้อสอบชิงทุนของก.พ.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 jongchai.jan
Visit :

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0