หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน
ท.30205: หลักภาษาไทย
 
ชื่อหลักสูตร : ท.30205:หลักภาษาไทย
ผู้สร้างหลักสูตร : jongchai.jan
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
1. ลักษณะของภาษาไทย
2. เสียงและอักษรในภาษาไทย
3. การยืมคำภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย
4. การสร้างคำในภาษาไทย
5. ชนิดของคำ
6. กลุ่มคำและประโยค
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้เข้าใจหลักภาษาไทยอย่างชัดเจน
2. เพื่อสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ม.4-ม.6

เอกสารอ้างอิง :
เอกสารประกอบการเรียนวิชา หลักภาษาไทย โดย อ.จงชัย เจนหัตถการกิจ

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 jongchai.jan
Visit :

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0