หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม2  คน
สมาชิก0  คน
ท.: ติวสอบปลายภาค
 
ชื่อหลักสูตร : ท.:ติวสอบปลายภาค
ผู้สร้างหลักสูตร : jongchai.jan
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :

ทบทวนเนื้อหาหลักภาษาไทย สำหรับการสอบปลายภาค
บทที่ 5 ชนิดของคำ
บทที่ 6 กลุ่มคำและประโยค

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อทบทวนเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทย
2. เพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาควิชาหลักภาษาไทย ท 43201

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้สนใจ

เอกสารอ้างอิง :
หนังสือประกอบการเรียนวิชาหลักภาษาไทย

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 jongchai.jan
Visit :

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0