หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม3  คน
สมาชิก0  คน
ง30241: เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์(ครูสิริรัตน์ อนันต์วัฒนาพร)
 
ชื่อหลักสูตร : ง30241:เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์(ครูสิริรัตน์ อนันต์วัฒนาพร)
ผู้สร้างหลักสูตร : sirirat
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :

เนื้อหา :
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต การสร้างเว็บเพจ และสามารถสร้างและตกแต่งรูปภาพทั้ง ชนิดภาพนิ่งและ ภาพเคลื่อนไหว เพื่อช่วยเสริมให้เว็บเพจน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานได้อย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม


วัตถุประสงค์ :
วัตถุประสงค์ :
1. สามารถจัดการภาพนิ่ง เช่น การย่อ-ขยายภาพ, การคัดลอก การทำ Banner
2. สามารถสร้างรูปภาพชนิด Animation และ Tranpraent
3. สามารถสร้างรูปภาพ Background และสามารถตัดรูปภาพออกเป็นส่วน ๆ ได้ตามต้องการ
4. สามารถใช้คำสั่งของภาษา HTML โดยใช้ NotePad ได้
5. สามารถเลือกใช้ซอฟแวร์ในการสร้างเว็บเพจได้
6. สามารถการส่งแฟ้มข้อมูลไปเก็บที่เว็บเซฟเวอร์
7. บอกประโยชน์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และรูปแบบเครือข่ายที่ใช้งานในปัจจุบัน และสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้
8. สามารถสร้างเว็บเพจได้อย่างน้อย 1 ชิ้น

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 sirirat
Visit :

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0