หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน
ศ40102: ประเภทของเครื่องดนตรีสากล
 
ชื่อหลักสูตร : ศ40102:ประเภทของเครื่องดนตรีสากล
ผู้สร้างหลักสูตร : charnwit.sri
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
คุณลักษณะของเสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรีแต่ละชนิดย่อมแตกต่างกันด้วยองค์ประกอบหลายประการ เครื่องดนตรีแต่ละชนิดมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป การเรียนรู้ให้เข้าใจเรื่องเครื่องดนตรีแต่ละชนิดจะทำให้สามารถจำแนกเครื่องดนตรีได้ถูกต้องและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดที่นำไปประสมวงเป็นวงดนตรีประเภทต่างๆ
เมื่อดนตรีของชาติตะวันตกที่คิดค้นมาจากทวีปยุโรปและอเมริกาได้รับการยอมรับมีการนำไปใช้กันอย่างแพร่หลาย ดนตรีตะวันตกจึงกลายเป็นดนตรี ของคนทุกชาติทุกภาษา ถือได้ว่า เป็นของสากล จึงเกิดคำว่า “ดนตรีสากล” เครื่องดนตรีตะวันตกก็เช่นเดียวกัน เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ชาติตะวันตกได้คิดค้นขึ้นมา เครื่องดนตรีมีอยู่หลายแบบแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรม ความนิยมของแต่ละท้องถิ่น แต่ละชนชาติ และมีการนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก เป็นที่ยอมรับของคนทุกชาติ ทุกภาษา ถือว่าเป็นของสากลเช่นกัน จึงเกิดคำว่า “เครื่องดนตรีสากล” ซึ่งหมายถึง เครื่องดนตรีที่ถือกำเนิดมาจากชาติตะวันตกนั่นเอง


วัตถุประสงค์ :

วัตถุประสงค์ :
ให้นักเรียนทราบถึงเครื่องดนตรีสากลประเภทต่างๆ


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาทุกคน

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 charnwit.sri
Visit :

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0