หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน
ว.40282: พื้นฐานเมแคนิคและหุ่นยนต์
 
ชื่อหลักสูตร : ว.40282:พื้นฐานเมแคนิคและหุ่นยนต์
ผู้สร้างหลักสูตร : tanimaporn.tun
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :

เนื้อหา :
เรียนรู้เรื่องอุปกรณ์และการสร้างแบบจำลองทางด้านเมแคนิค เช่น ระบบโครงสร้าง เฟือง ระบบการผ่อนแรง เปลี่ยนการเคลื่อนที่ ไฟฟ้า เป็นต้น รวมทั้งการเรียนรู้ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านโปรแกรมสำเร็จ LL Win ที่ใช้ควบคุมการทำงานแบบจำลองเมแคนิคในรูปแบบอัตโนมัติ เป็นพื้นฐานงานด้านหุ่นยนต์ต่อไป


วัตถุประสงค์ :
1. เรียนรู้และสามารถประกอบแบบจำลองโครงสร้างที่มีความแข็งแรงได้
2. เรียนรู้และสามารถประกอบแบบจำลองอุปกรณ์เมแคนิคที่ทำงานได้วยระบบเฟือง
3. เรียนรู้และสามารถประกอบแบบจำลองอุปกรณ์เมแคนิคที่ผ่อนแรงได้
4. เรียนรู้และสามารถประกอบแบบจำลองอุปกรณ์เมแคนิคที่เปลี่ยนการเคลื่อนที่ได้
5. เรียนรู้และสามารถประกอบแบบจำลองอุปกรณ์เมแคนิคที่ทำงานโดยใช้แหล่งกำลังจากระบบไฟฟ้า
6. เรียนรู้และสามารถประกอบแบบจำลองอุปกรณ์เมแคนิคที่ควบคุมได้ดัวยระบบคอมพิวเตอร์


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
ผู้สนใจด้านเมแคนิคและหุ่นยนต์ และนักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วิทย์-คณิต ประยุกต์)


เอกสารอ้างอิง :
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาพื้นฐานเมแคนิคและหุ่นยนต์ (Fundamental of Mechanics and Robot) จัดทำโดย ครูถนิมาภรณ์ ตั้งตรัยรัตนกุล

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 tanimaporn.tun
Visit :

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0