หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน
ศ.: คำศัพท์ดนตรีสากลใช้ในการสอบ O - NET
 
ชื่อหลักสูตร : ศ.:คำศัพท์ดนตรีสากลใช้ในการสอบ O - NET
ผู้สร้างหลักสูตร : charnwit.sri
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
. ศัพท์สังคีต ดนตรีสากล

ศัพท์สังคีต แบ่งได้เป็นประเภท ดังนี้
• ศัพท์สังคีตบอกความเร็ว
• ศัพท์สังคีตบอกความเร็วจังหวะ
• ศัพท์สังคีตบอกความเข้มเสียง
• ศัพท์สังคีตบอกอาการ

ศัพท์สังคีตบอกความเร็ว
Grave
ช้ามากที่สุด ช้างอย่างโศกเศร้า Lento ช้ามาก
Largo ช้าอย่างสง่างาม Largamente ช้าอย่างสง่างาม
Larghetto ช้า (น้อยกว่า Largamente) Adagio ช้าตามสบาย
Andante ช้าพอประมาณ เท่าจังหวะก้าวเดิน Andatino ช้าน้อยกว่า Andante
Moderato ปานกลาง Allegretto ค่อนข้างเร็ว
Allegro เร็วมีชีวิต Vivo, Vivace เร็ว มีชีวิตชีวา

Presto เร็วมาก Prestissimo เร็วเท่าที่จะเร็วได้

Tempo di Marcia เร็วเท่าเดินแถว จังหวะตามสบาย Tempo comodo เร็วปานกลาง
Tempo ordinarioM.M. = 100
ใน 1 นาทีตั้งเมโทรนอมให้เคาะได้ 100 เคาะ

ศัพท์สังคีตบอกความเร็วจังหวะ

Accelerado (accel.) ให้ค่อยๆ เร่งจังหวะ Ritardando (ritard.) บอกให้ค่อยๆ ผ่อนจังหวะ
Rallentando (rall.) บอกให้ค่อยๆ ผ่อนจังหวะ Ritenuto (rit.) บอกให้ค่อยๆ ผ่อนจังหวะ
Ad libitum (ad lib.)ให้เล่นได้ตามความพอใจ (อยู่ใน key นั้นๆ ตามกำหนดห้อง)
A tempo, Tempo ให้กลับไปใช้ความเร็วจังหวะอัตราเดิม Allargando บอกให้เพิ่มความเร็วและดัง
Calando บอกให้ค่อยๆ เพิ่มความเร็วและความดัง Stretto บอกให้เพิ่มความเร็ว
Stringendo ให้เพิ่มความเร็ว Tempo rubato อนุญาตให้ผู้บรรเลงยืดหดอัตราของตัวโน้ตได้
Tempo primo ให้กลับไปใช้อัตราจังหวะเดิม Tempo giusto ให้ควบคุมอัตราจังหวะอย่างเคร่งครัด
Doppio movimento บอกให้ทำความเร็วเป็น 2 เท่า
ศัพท์สังคีตบอกความเข้มเสียง
Crescendo (cres.) ให้เร่งเสียงดังขึ้นเป็นลำดับ Decrescendo (decres.) ให้ผ่อนเสียงเบาลงเป็นลำดับ
Diminuendo (dim.) ให้ทำเสียงเบาลงกว่าเดิม Forte (f) ให้ทำเสียงดัง
Fortissimmo (ff) ให้ทำเสียงดังมาก Mezzo forte (mf) ให้ทำเสียงดังพอปานกลาง
Mezzo piano (mp) ให้ทำเสียงเบาพอปานกลาง Piano (p) ให้ทำเสียงเบา
Pianissimo (pp) ให้ทำเสียงเบามาก Forte - piano (fp) ให้ทำเสียงเน้นและห้วน
Canlando ให้ค่อยๆ ทำเสียงเบาและช้าลง Mancando ให้ทำเสียงแผ่วหาย
Morendo ให้ทำเสียงแผ่วหาย Perdendosi ให้ทำเสียงแผ่วหาย
Smorzando ให้ทำเสียงแผ่วหาย Sforzando ให้เน้นเสียงอย่างฉับพลัน
Forzato ให้เน้นเสียงอย่างฉับพลัน

ศัพท์สังคีตบอกอาการ
A cappella ให้ทำเหมือนขับร้องเพลงในโบสถ์ Affettuoso ให้ทำเสียงอ่อนโยนนุ่มนวล
Agitato ให้ทำเสียงเร่งเร้าปั่นป่วน Amabile ให้ทำเสียงสุภาพอ่อนโยน
Amoroso ให้ทำเสียงนุ่มนวล Animato บอกให้ทำเสียงอย่างมีชีวิตจิตใจ
Appassionato ให้ใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปด้วย Attacca ให้ดำเนินต่อไปอย่างทันทีทันใด
Brillante ให้ทำเสียงกระจ่างแจ่มใส Catabile ให้เปล่งเสียงออกมาอย่างเด่นชัดเหมือนร้องเพลง
Cantando บอกให้เปล่งเสียงอย่างเด่นชัดเหมือนขับร้องเพลง
Colla voce ให้ทำตามแนวบรรเลงเดี่ยวอย่างใกล้ชิด Con brio ให้ทำเสียงกระปรี้ประเปร่าแข็งขัน
Con forza ให้ทำเสียงดังมีพลัง Con grazia ให้ทำเสียงสง่างามและประณีต
Con moto ให้ทำเสียงเคลื่อนไหว Da capo al fine ให้เล่นซ้ำจากต้นแล้วจบลงที่คำว่า "fine"
Dal segno (D.$ ) บอกให้ย้อนกลับไปบรรเลงมาจากเครื่องหมาย
Dolce บอกให้ทำเสียงหวาน นุ่มนวล และแผ่วเบา Dolente บอกให้ทำเสียงเศร้า
Espressivo แสดงออกอย่างเต็มที่ Furioso ให้บรรเลงอย่างรุนแรง
Giocoso ให้บรรเลงอย่างร่าเริงตลกคะนอง Grazioso ให้ทำเสียงสง่างาม
Legato ให้ทำเสียงเลื่อนไหลอย่างต่อเนื่อง Leggiero ให้ทำเสียงเบา
Lusingando ทำเสียงปลอบโยน Maestoso ทำเสียงองอาจเกรียงไกร
Mesto ให้ทำเสียงเศร้าสร้อย Parlando ให้ทำเสียงเหมือนพูด
Pesante ทำเสียงหนักหน่วง Piacevole ทำเสียงน่าชื่นชมยินดี
Piangevole ให้ทำเสียงเศร้า Poi La Coda ให้ลงลูกหมดหรือ Coda
Pomposo บอกให้ทำเสียงองอาจผึ่งผาย Portamento บอกให้เอื้อนเสียงตลอดวลี
Risoluto ให้บรรเลงอย่างตั้งใจ Scherzando ให้ทำเสียงที่มีท่วงทีสนุกสนาน
Scherzoso ทำเสียงที่มีท่วงทีสนุกสนาน Soave ให้ทำเสียงอ่อนหวานและลื่นไหล
Sostenuto ให้หน่วงเสียงไว้ Sotto voce ให้ทำเสียงเบา
Staccato ให้ทำเสียงสั้นๆ ห้วนๆ Strepitoso ให้ทำเสียงดังๆ
Tacet บอกให้เงียบ Tenuta ให้หน่วงเสียงไว้
Tranquillo ให้ทำเสียงเยือกเย็น Volti subito (v.s. ) ให้พลิกไปหน้าหลังอย่างรวดเร็ว
Credit : Music Theory
Posted by CHANVIT SIPOLA
Labels:music, vocabulary
วัตถุประสงค์ :
คำศัพท์ดนตรีสากลใช้ในการสอบ O - NET

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักเรียนทุกคน

เอกสารอ้างอิง :
เอกสารอ้างอิง :
Labels:music, vocabulary

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 charnwit.sri
Visit :

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0