หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน
ว.30231: เคมี ม.4 โครงสร้างอะตอม
 
ชื่อหลักสูตร : ว.30231:เคมี ม.4 โครงสร้างอะตอม
ผู้สร้างหลักสูตร : thanomjitt.sen
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
โครงสร้างต่าง ๆ ในอะตอม .แบบจำลองอะตอมของ ดอลตัน, ทอมสัน , รัทเธอร์ฟอร์ด , โบร์ , แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก


วัตถุประสงค์ :
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการเรียนวิชา เคมี ของคุณครูถนอมจิตต์ เผยแพร่สู่รุ่นน้อง เพื่อนๆ ทั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิชาเคมีในเรื่องโครงสร้างอะตอมด้วยตนเอง ทำให้ผู้ที่อ่านมีความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดของจุดบกพร่องในวิชาเคมีของตนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการนำความรู้ในวิชาเคมี และคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน และเพื่อให้เกิดผลเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีในการเรียนการสอนด้วย

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 thanomjitt.sen
Visit :

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0