หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม3  คน
สมาชิก0  คน
ท.30205: ประเมินผลก่อนและหลังเรียน วิชา หลักภาษาไทย ท 30205
 
ชื่อหลักสูตร : ท.30205:ประเมินผลก่อนและหลังเรียน วิชา หลักภาษาไทย ท 30205
ผู้สร้างหลักสูตร : jongchai.jan
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
แบบทดสอบ

วัตถุประสงค์ :
เพื่อทดสอบความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชา หลักภาษาไทย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักเรียนชั้นม.6

เอกสารอ้างอิง :
หนังสือประกอบการเรียนการสอนวิชาหลักภาษาไทย
อ.จงชัย เจนหัตถการกิจ

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 jongchai.jan
Visit :

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0