หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม2  คน
สมาชิก0  คน
Che001: สรุปวิชาเคมี มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
 
ชื่อหลักสูตร : Che001:สรุปวิชาเคมี มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ผู้สร้างหลักสูตร : triamudom
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
บทที่ 1 โครงสร้างอะตอม
บทที่ 2 ตารางธาตุ
บทที่ 3 ปริมาณสารสัมพันธ์ I
บทที่ 4 พันธะเคมี
4.1 พันธะโควาเลนต์
4.2 พันธะไออนิก
บทที่ 5 แก๊ส
บทที่ 6 ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 ทบทวนความรู้เรื่องโมล
บทที่ 7 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
บทที่ 8 สารอินทรีย์
บทที่ 9 สารชีวโมเลกุล
บทที่ 10 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์
บทที่ 11 สมดุลเคมี
บทที่ 12 กรด – เบส
บทที่ 13 ไฟฟ้าเคมี
บทที่ 14 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 triamudom
Visit :

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0