หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม2  คน
สมาชิก0  คน
Phy001: สรุปวิชาฟิสิกส์ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
 
ชื่อหลักสูตร : Phy001:สรุปวิชาฟิสิกส์ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ผู้สร้างหลักสูตร : triamudom
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
บทที่ 1 ปริมาณทางฟิสิกส์
บทที่ 2 การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง
บทที่ 3 มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่
บทที่ 4 สมดุลต่อการเคลื่อนที่
บทที่ 5 สมดุลต่อการหมุน
บทที่ 6 งานและพลังงาน
บทที่ 7 โมเมนตัม
บทที่ 8 การชน
บทที่ 9 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
บทที่ 10 สมบัติความยืดหยุ่นของของแข็ง
บทที่ 11 สมบัติของของเหลว
บทที่ 12 ความร้อน กฎของแก๊สและทฤษฎีจลน์
บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต
บทที่ 14 ไฟฟ้ากระแส
บทที่ 15 แม่เหล็ก - ไฟฟ้า
บทที่ 16 ไฟฟ้ากระแสสลับ
บทที่ 17 คลื่นกล
บทที่ 18 เสียงและการได้ยิน
บทที่ 19 สมบัติแสงเชิงเรขาคณิต
บทที่ 20 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
บทที่ 21 สมบัติแสงเชิงฟิสิกส์
บทที่ 22 การค้นพบอิเล็กตรอน
บทที่ 23 แบบจำลองอะตอม
บทที่ 24 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
บทที่ 25 กัมมันตภาพรังสี
บทที่ 26 เสถียรภาพนิวเคลียสและปฏิกิริยานิวเคลียร์

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 triamudom
Visit :

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0