หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม2  คน
สมาชิก0  คน
อ 33201-33: ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 5 - 6 (ครูเอมอุษา ภูมิสวัสดิ์)
 
ชื่อหลักสูตร : อ 33201-33:ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 5 - 6 (ครูเอมอุษา ภูมิสวัสดิ์)
ผู้สร้างหลักสูตร : aim-usa.phum
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 5 - 6

วัตถุประสงค์ :
นักเรียนสามารถบอกความหมายของคำศัพท์ ตีความ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ การจะบรรลุจุดประสงค์นี้ได้ นักเรียนต้องเรียนรู้คำศัพท์ให้ถูกวิธีคือ นอกจากรู้ความหมายตรงตามคำแล้วยังต้องรู้ความหมายโดยนัย หรือตีความจากบริทบได้ รวมทั้งสามารถใช้คำในประโยคต่าง ๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 aim-usa.phum
Visit :

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0