หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


  User Online
ผู้เยี่ยมชม2  คน
สมาชิก0  คน
ท31102: ท31102 ภาษาไทย 2
 
ชื่อหลักสูตร : ท31102:ท31102 ภาษาไทย 2
ผู้สร้างหลักสูตร : thitaporn.vip
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดที่ ๖ และ ๗
ชุดที่ ๖ คำที่อ่านออกเสียงผิด http://e-learning.triamudom.ac.th/courses/73/6.pdf
ชุดที่ ๗ คำที่เขียนสะกดผิด http://e-learning.triamudom.ac.th/courses/73/7.pdf

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านคำและการเขียนคำให้ถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 thitaporn.vip
Visit :

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0